Mutluluğunuz; Amacımız…

Facebooktwitter

 

Tam Emeklilik Planı

 

Başlangıç Katkı Payı

Başlangıç katkı payı tutarı teklif aşamasında tahsil edilir. Başlangıç katkı payı en az 5.000 TL olmak üzere katılımcı tarafından belirlenecek bir tutarda olabilir.

Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için başlangıç katkı payı tutarının teklif aşamasında ödenmesi gereklidir.

Katkı Payı Ödeme Dönemi

Katkı payı ödemeleri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemlerde yapılabilir.

Ek Katkı Payı

Katılımcı veya ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin talebi doğrultusunda sözleşme süresi içinde herhangi bir zamanda ödenebilecek katkı pay tutarıdır.

Katkı Payı Ödeme Aracı

Katkı payı ödemeleri aşağıdaki seçenekleri ile yapılabilir.

Kredi Kartı

Banka Tahsilatı (ING Bank)

Yapılan katkı payı ödemeleri, bankalar ile yapılan anlaşmalara bağlı olarak varsa ödeme aracına ait blokaj süresi uygulaması sonunda şirket hesaplarına intikal eder ve yatırıma yönlendirilir. ( Kredi kartı ile yapılan ödemeler için blokaj süresi Türkiye Garanti Bankası A.Ş. kredi kartlarına 28 gün, diğer banka kartlarına 45 gün olarak uygulanmaktadır )

Yönetim Gideri Kesintisi

Bu plan kapsamında sözleşme süresi boyunca yapılacak düzenli ve ek katkı payı ödemeleri için en yüksek %2, başlangıç katkı payından ise %1 oranında yönetim gider kesintisi uygulanır. Başlangıç katkı payı ödemesinin, teklif formunun imzalandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin 12 katını aşması durumunda bu tutar için yönetim gider kesintisi uygulanmaz.

Bu planda, aşağıdaki koşullardan birini sağladığınız takdirde yönetim gideri kesintisi oranını sözleşme sonuna kadar kademeli olarak ilk olarak %1’e ve daha sonra %0’a düşürme hakkınız bulunmaktadır. Buna göre;

Sözleşmenin ödenen toplam katkı payı tutarı, teklif formunun imzalandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin 12 katını aşması durumunda yönetim gider kesintisi oranı %1’e düşürülür.

Takip eden katkı payından itibaren, emeklilik döneminize kadar artık yönetim gideri kesintisi oranı %1 olarak uygulanır.

Sözleşmenin ödenen toplam katkı payı tutarı, teklif formunun imzalandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin 48 katını aşması durumunda yönetim gider kesintisi oranı sıfırlanır.

Takip eden katkı payından itibaren, emeklilik döneminize kadar artık yönetim gideri kesintisi oranı %0 olarak uygulanır.

Bu planda, ödediğiniz ek katkı paylarına uygulanan yönetim gider kesintisi oranını da ilk olarak %1’e sonra da %0’a düşürme hakkınız bulunmaktadır. Buna göre;

Ödediğiniz ek katkı payı tutarının, teklif formunun imzalandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin 6 katını aşması durumunda yönetim gider kesintisi oranı %1 olarak uygulanır.

Ödediğiniz ek katkı payı tutarının, teklif formunun imzalandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin 12 katını aşması durumunda yönetim gider kesintisi oranı %0 olarak uygulanır.

Fon Toplam Gider Kesintisi

Emeklilik yatırım fonlarının net varlık değerleri üzerinden yapılacak olan kesinti oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

Fon Adı Yıllık Bileşik Fon Toplam
Gider Kesintisi (%)
Günlük Fon Toplam Gider
Kesintisi (yüzbinde)

AXA Para Piyasası Likit Karma Fonu

1,09

3

AXA Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Fonu

1,91

5,25

AXA Gelir Amaçlı Karma Dış Borçlanma Fonu

1,91

5,25

AXA Büyüme Amaçlı Esnek Fon

2,28

6,25

AXA Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Fonu

2,28

6,25

Giriş Aidatı

Bu plan kapsamında sözleşme başlangıcında giriş aidatı alınmaz. Ertelenmiş Giriş Aidatı olarak, sözleşme yürürlük tarihinden itibaren 10 yıllık süre içinde katılımcının bireysel emeklilik sisteminden ayrılması veya birikimlerini aktarması sonucu sözleşmesini sonlandırması durumlarında fon birikimlerinden kesinti şeklinde aşağıdaki gibi tahsil edilir.

Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl içinde şirketten ayrılmanız durumunda teklif formunun imzalandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin %75’i.

Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 3 yılını doldurması ve 6 yıldan önce şirketten ayrılma durumunda teklif formunun imzalandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin %50’si.

Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 6 yılını doldurmanız ve 10 yıldan önce şirketten ayrılmanız durumunda teklif formunun imzalandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin %25’i.

Şirketimizde birden fazla bireysel emeklilik sözleşmeniz veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmeniz bulunması halinde, bu sözleşmelerden ilki için giriş aidatı alınacaktır.

 

DESIGNED BY DBS BİLİŞİM