Mutluluğunuz; Amacımız…

Facebooktwitter

 

Çocuğum Eğitim Sigortası

Çocuklarınızın Geleceğini Tesadüfe Bırakmayın, Güvence Altına Alın

Çocuğum Eğitim Sigortası ile çocuklarınızın eğitimlerini tamamlamasını güvence altına alabilir, eğitim masraflarını beklenmeyen durumlara karşı garantileyebilirsiniz.

Sigorta süresi ve prim seçeneklerini çocuklarınızın eğitim süresi, eğitim ücretleri ve bütçenize göre istediğiniz şekilde belirleyebilirsiniz. Ayrıca beklenmeyen durumlarda ödenecek teminat tutarını sabit veya azalan şekilde seçerek ödeyeceğiniz prim miktarlarını bütçenize göre ayarlayabilirsiniz.

Çocuğum Eğitim Sigortası'nın teminatları dövize endekslenerek tüm ekonomik risklere karşı da ek bir güvence sağlamaktadır.

KİMLER KATILABİLİR ?

18 ile 65 yaş arasında olan tüm veliler bu sigortadan yararlanabilir. (Maluliyetli ürünlerde yaş aralığı 20 ile 63’tür.)

HANGİ SÜRELER İÇİN YAPTIRILABİLİRSİNİZ ?

Çocuğunuzun eğitimini tamamlaması için gerekli olan süreye göre seçim yapabilirsiniz.

ÇOCUĞUM EĞİTİM SİGORTASI İLE NE TÜR BİR GÜVENCE SAĞLAYABİLİRİM ?

Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı (İsteğe bağlı)

Bir kaza veya hastalık sonucunda tam olarak malul kalmanız halinde çalışamamanız nedeniyle ödenecek maluliyet tazminatı ile çocuğunuzun eğitiminin kesintiye uğramasını önleyebilirsiniz

PRİM TUTARINIZ NASIL BELİRLENİR ?

Ödenecek prim tutarı sigorta ettirenin yaşı, sigorta süresi (eğitim yılı), yıllık eğitim gideri ve sabit ve azalan teminat seçimlerine göre hesaplanır.

PRİM TUTARINIZ NASIL ÖDENİR ?

Primler seçiminize göre, sigorta başlangıcında sadece bir defada peşin olarak veya aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık taksitler halinde ödeyebilirsiniz.

SİZE BİR ŞEY OLURSA TEMİNAT NE ZAMAN DEVREYE GİRER ?

Riskin gerçekleşmesi durumunda, çocuğun eğitiminin tamamlanması için gerekli teminat poliçede belirtilen tutar üzerinden, lehdar(lar)a toplu olarak ödenecektir.

KİM(LER) LEHDAR OLABİLİR ?

Seçiminize göre aile mensubu, okul yönetimi ya da üçüncü şahıslar lehdar olarak belirlenebilir.

VERGİ AVANTAJINDAN NASIL YARARLANIRIM ?

Çocuğum Eğitim Sigortası için ödediğiniz primler, sizi vergi konusunda da rahatlatıyor. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 40/9, 63/3 ve 89/1 maddeleri gereğince, 07.10.2001 ve sonrası tanzim edilen poliçeleriniz için;

A  Beyana tabi geliri olan bir kişi iseniz; şahsınıza, eşinize ve küçük çocuklarınıza ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için ödediğiniz primlerin %50’si, vefat, kaza, sakatlık, işsizlik gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödediğiniz primlerin tamamı, beyan ettiğiniz gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir. (Asgari ücretin yıllık tutarı 2013 yılı için 12.000,60 TL'dir.)

Beyan ettiğiniz gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmama şartının tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile B başlığının ilk paragrafı kapsamında belirtilen indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı da dikkate alınır.

Prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim kendi gelirlerinden indirilebilir.

B  Gelirini ücret olarak alan bir kişi iseniz; şahsınıza, eşinize ve küçük çocuklarınıza ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için ödediğiniz primlerin %50’si, vefat, kaza, sakatlık, işsizlik gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödediğiniz primlerin tamamı, primlerin ödendiği ayda elde ettiğiniz ücretin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir. (Asgari ücretin yıllık tutarı 2013 yılı için 12.000,60 TL'dir.)

Elde ettiğiniz gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmama şartının tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları da dikkate alınır. İşverenler bu katkı paylarını ücretle ilişkilendirilmeksizin, ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebilmektedir.

Hem işveren tarafından bireysel emeklilik sistemine katkı payı ödenmesi hem de ücretli tarafından prim ödemesinin bulunması ve bunların toplam tutarının yukarıda belirtilen sınırları aşması halinde, indirimin öncelikli olarak ücret matrahının tespitinde mi yoksa ticari kazancın tespitinde mi yapılacağı konusu taraflarca, mükerrer indirime izin verilmeksizin, serbestçe belirlenebilecektir.

Yukarıda belirtilen '"eş" ifadesi aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri; "çocuk" ve "küçük çocuk" ifadeleri ise mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları belirtmektedir.

Örneğin gelirinizin ayda 2.000 TL ve şahsınıza ödediğiniz priminizin 100 TL olması durumunda, ödediğiniz primi vergi matrahından düşüp gelirinizin bu kısmı için vergi veriyorsunuz. Bu duruma göre eğer %25'lik vergi dilimindeyseniz, prim tutarınızın %25'i kadar daha az vergi ödüyorsunuz. Başka bir deyişle, 100 TL tutarındaki prim için cebinizden yalnızca 75 TL ödemiş oluyorsunuz.

Bunun için muhasebecinize veya çalıştığınız şirketin personel servisine, prim ödemelerinize ilişkin belgeleri iletmeniz yeterli.

ÖRNEKLER

Azalan teminatlı alternatifi seçimi durumunda

Çocuğunuzun Yıllık Eğitim Gideri:5.000 USD

Eğitim Süresi:10 yıl

Güvence Tutarınız 1. eğitim yılı için:50.000 USD

2. eğitim yılı için:45.000 USD

3. eğitim yılı için:40.000 USD

10. eğitim yılı için:5.000 USD olacaktır.

Bu örneğe göre 40 yaşında bir velinin ödeyeceği prim tutarı

Taksitle ödemede her yıl 250,41 USD x 5 yıl boyunca

Peşin ödemede Sigorta başlangıcında 1.184,78 USD olacaktır.

olacaktır.

Sabit Teminatlı alternatifi seçimi durumunda

Çocuğunuzun Yıllık Eğitim Gideri:5.000 USD

Eğitim Süresi:10 yıl

Güvence Tutarınız 1. eğitim yılı için:50.000 USD

2. eğitim yılı için:50.000 USD

3. eğitim yılı için:50.000 USD

10. eğitim yılı için:50.000 USD sabit kalacaktır.

Bu örneğe göre 40 yaşında bir velinin ödeyeceği prim tutarı:

 

Taksitle ödemede her yıl 492,68 USD x 5 yıl boyunca

Sigorta başlangıcında 2.331,11 USD olacaktır.

olacaktır.

DESIGNED BY DBS BİLİŞİM