Mutluluğunuz; Amacımız…

Facebooktwitter

 

Yıllık Hayat Sigortası

Yıllık Hayat Sigortası nedir?

Yıllık Hayat Sigortası, beklenmedik risklere karşı sizin ve ailenizin yaşam standartlarının aynı koşullarla korunarak devam etmesini sağlayan bir sigortadır.

NASIL SİGORTALI OLABİLİRİM ?

18 ile 65 yaş arasında bulunan sağlıklı herkes bu sigortadan yararlanabilir.

Yıllık Hayat Sigortası'nı yaptırmak için acentelerimize başvurabilirsiniz.

YILLIK HAYAT SİGORTASI İLE NE TÜR BİR GÜVENCE SAĞLAYABİLİRİM ?

Yıllık Hayat Sigortası ile temel olarak yaşam kaybı riski teminat altına alınmaktadır. Sigorta kapsamında, Vefat Teminatı ile isteğinize bağlı olarak Kaza Sonucu Vefat, Kaza Sonucu Tam ve Kısmi Maluliyet ve Hastalık Sonucu Tam Maluliyet Teminatları bulunmaktadır.

Vefat Teminatı

Yaşam kaybı durumunda ödenecek vefat tazminatı ile;

Geçiminizi sağladığınız ailenizin gelir kaybı yaşamasını engelleyebilirsiniz.

Çocuklarınızın eğitimlerini tamamlamasını garantileyebilirsiniz.

Ailenize, yaşayacakları sıkıntılı dönemde gerekli finansal desteği sunabilirsiniz.

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Kaza sonucu yaşam kaybı durumunda, vefat teminatına ek olarak ödenecek tazminat ile;

Ani ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan yaşam kaybının aileniz ve yakınlarınız üzerinde doğuracağı ek yükü hafifletebilirsiniz.

Bu beklenmedik durumun üstesinden gelmek için yakınlarınıza ek kaynak sağlayabilirsiniz.

Kaza Sonucu Tam ve Kısmı Maluliyet Teminatı

Bir kaza sonucunda tam ve kısmi olarak malul kalmanız durumunda, maluliyetin derecesine bağlı olarak ödenecek tazminat ile;

Bakım masraflarınızı karşılayabilirsiniz.

Çalışamamanızdan kaynaklanabilecek gelir kayıplarınızı telafi edebilirsiniz.

Yaşam ortamınızda gerekebilecek değişiklikleri yapabilirsiniz.

Hastalık Sonucu Tam Maluliyet Teminatı

Bir hastalık sonucunda tam maluliyet oluşması durumunda ödenecek teminat ile;

Bakım masraflarınızı karşılayabilirsiniz.

Çalışamamanızdan kaynaklanabilecek gelir kayıplarınızı telafi edebilirsiniz.

Yaşam ortamınızda gerekebilecek değişiklikleri yapabilirsiniz.

HANGİ SÜRELER İÇİN YAPTIRABİLİRİM ?

Yıllık Hayat Sigortası sizi bir yıl boyunca güvence altına alır. Sigortanızın bitiminde, isterseniz sigorta ve teminatlarınızı yenileyerek güvencenizi devam ettirebilirsiniz.

PRİM TUTARIMI NASIL BELİRLERİM ?

Priminiz; yaşınıza ve seçmiş olduğunuz teminat tutarına göre hesaplanmaktadır. Ayrıca seçmiş olduğunuz ek teminatlar da meslek sınıfınıza ve hobilerinize göre priminizi etkilemektedir.

VERGİ AVANTAJINDAN NASIL YARARLANIRIM ?

Yıllık Hayat Sigortası için ödediğiniz primler, sizi vergi konusunda da rahatlatıyor. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 40/9, 63/3 ve 89/1 maddeleri gereğince, 07.10.2001 ve sonrası tanzim edilen poliçeleriniz için;

A  Beyana tabi geliri olan bir kişi iseniz; şahsınıza, eşinize ve küçük çocuklarınıza ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için ödediğiniz primlerin %50’si, vefat, kaza, sakatlık, işsizlik gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödediğiniz primlerin tamamı, beyan ettiğiniz gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir. (Asgari ücretin yıllık tutarı 2013 yılı için 12.000,60 TL'dir.)

Beyan ettiğiniz gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmama şartının tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile B başlığının ilk paragrafı kapsamında belirtilen indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı da dikkate alınır.

Prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim kendi gelirlerinden indirilebilir.

B  Gelirini ücret olarak alan bir kişi iseniz; şahsınıza, eşinize ve küçük çocuklarınıza ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için ödediğiniz primlerin %50’si, vefat, kaza, sakatlık, işsizlik gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödediğiniz primlerin tamamı, primlerin ödendiği ayda elde ettiğiniz ücretin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir. (Asgari ücretin yıllık tutarı 2013 yılı için 12.000,60 TL'dir.)

Elde ettiğiniz gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmama şartının tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları da dikkate alınır. İşverenler bu katkı paylarını ücretle ilişkilendirilmeksizin, ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebilmektedir.

Hem işveren tarafından bireysel emeklilik sistemine katkı payı ödenmesi hem de ücretli tarafından prim ödemesinin bulunması ve bunların toplam tutarının yukarıda belirtilen sınırları aşması halinde, indirimin öncelikli olarak ücret matrahının tespitinde mi yoksa ticari kazancın tespitinde mi yapılacağı konusu taraflarca, mükerrer indirime izin verilmeksizin, serbestçe belirlenebilecektir.

Yukarıda belirtilen '"eş" ifadesi aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri; "çocuk" ve "küçük çocuk" ifadeleri ise mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları belirtmektedir.

Örneğin gelirinizin ayda 2000 TL ve şahsınıza ödediğiniz priminizin 100 TL olması durumunda, ödediğiniz primi vergi matrahından düşüp gelirinizin bu kısmı için vergi veriyorsunuz. Bu duruma göre eğer %25'lik vergi dilimindeyseniz, prim tutarınızın %25'i kadar daha az vergi ödüyorsunuz. Başka bir deyişle, 100 TL tutarındaki prim için cebinizden yalnızca 75 TL ödemiş oluyorsunuz.

Bunun için muhasebecinize veya çalıştığınız şirketin personel servisine, prim ödemelerinize ilişkin belgeleri iletmeniz yeterli

 

DESIGNED BY DBS BİLİŞİM