Mutluluğunuz; Amacımız…

Facebooktwitter

 

Acil Sağlığım Sigortası

Acil Sağlığım poliçesi yaptırın, hayatınızı tehdit edebilecek hastalık / kaza durumlarında içiniz rahat olsun.

Acil Sağlığım Sigortası iki plandan oluşmaktadır...

Acil Sağlığım Sigortası

Acil Sağlığım Sigortası (Ferdi Kazalı)

ACİL SAĞLIĞIM SİGORTASI SİZE NELER SUNUYOR?

Acil Sağlığım Sigortası iki ana teminattan oluşmaktadır.

Yatarak ve Ayakta tedavi masraflarını içeren Yıllık "Acil Tedavi Teminatı"

Yardım Teminatı (Tıbbi Danışmanlık ve Ambulans Hizmetleri'ni kapsar)

Acil Sağlığım Sigortası (Ferdi Kazalı) planda ise bu teminatlara ek olarak 18 yaşından büyük kişilere Ferdi Kaza Teminatı verilmektedir.

Acil Sağlığım Sigortası ile teminat altına alınan durumlar ve hastalıklar:

Trafik Kazası

Suda boğulma

Darp ve benzeri genel vücut travması (yüksekten düşme, uzuv kopmaları, tüm kırıklar ve çıkıklar, darbe sonucu sinir kopmaları ya da kesilmesi, akut masif kanamalar vb.),

Kurşunlanma, bıçaklanma ( cürüm ve cürüme teşebbüs hali istisnadır )

Tahriş edici madde yanıkları

Solunum yolu zehirlenmeleri (intihar girişimi kapsam dışıdır)

Hayvan ısırması veya böcek sokması sonucu oluşabilen anjio ödem ve her türlü anaflatik şok tablosu

3 üncü derece yanıklar

İlaç, gıda ve kimyasal madde zehirlenmeleri (intihar teşebbüsü hariç)

Akut Miyokart Enfarktüsü ile ilgili tüm medikal tedaviler ( hastane yatışı, yoğun bakım, ilaç tedavisi vb. ) ödenmektedir. Akut Miyokart Enfarktüsü sonrasında gerekebilecek her türlü cerrahi işlem (stent takılması, ptca, bypass) teminat dışındadır.

Solunum sistemine yabancı cisim kaçması

Akut Apandisit

Poliçe öncesinde tanı konmuş herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın ani oluşan felçler (yüz felci kapsam dışıdır)

Mide delinmesi ( alkole bağlı oluşanlar teminat dışındadır )

Mide kanaması ( alkole bağlı oluşanlar teminat dışındadır )

Menenjit ,ensefalit ve beyin absesi

Elektrik çarpması

Donma

Göz yaralanmaları

İleus ( ani barsak tıkanıklığı )

Akut Pnömotoraks ( akciğerin delinmesi kendiliğinden veya travma sonucu )

Akciğer embolisi

Beyin embolisi

Aort diseksiyonu

Ani işitme kaybı

Ani görme kaybı

Akut pankreatit (alkole bağlı oluşanlar teminat dışındadır )

ACİL SAĞLIĞIM PLANINA AİT AYRICALIKLAR

Yurtiçinde ihtiyaç durumunda tam donanımlı ambulanslarla en yakın sağlık kurumuna nakledilirsiniz.

Özel Şartlar dahilinde AXA SİGORTA'nın anlaşma yaptığı, Türkiye”nin en seçkin sağlık kurumlarından faydalanma imkanına sahip olursunuz.

Teminat dahilindeki hastalıklarla ilgili müdahale sonrasında fizik tedavi giderleri poliçe limitlerinizden ödenir.

Sigorta kapsamında ödenmeyen tedavileriniz için Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarımızda özel indirim hakkına sahip olursunuz.

ACİL SAĞLIĞIM SİGORTASI COĞRAFİ SINIRI

Sigorta teminatları, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde ikamet edenleri kapsar.

Sigortalının yurtdışında gerçekleşen yatarak tedavi giderleri, tüm dünyada poliçede ve ekindeki sertifikada tanımlı ‘’Acil Tedavi Teminatı’’ teminat limitleri çerçevesinde karşılanır.

Sigorta Şirketi’nin yurtdışı yatarak tedavi giderleri ile ilgili yapacağı en fazla ödeme, hiçbir şekilde İstanbul ‘da bulunan International Hospital, Avrupa Florence Nightingale ve Amerikan Hastane’leri gibi A sınıfı hastanelerin emsal cari paket ve/veya staff hekim ücretlerini geçemez.

ACİL SAĞLIĞIM SİGORTASINA NASIL SAHİP OLABİLİRSİNİZ?

Sigorta Süresi : 1 Yıl

Sigortalı Yaşı : 18 - 59 Yaş

15 günlükten büyük 18 yaşından küçük çocuklar ferdi kaza teminatı olmaksızın aile poliçesi kapsamında sigortalanabilirler. Tüm Acil Sağlığım Sigortası planlarında aile olarak poliçe yaptırabilir, aile indiriminden faydalanabilirsiniz.

Teminatlar:

Acil Sağlığım Sigortası: 12.000 TL Acil Tedavi Teminatı

Acil Sağlığım Sigortası (Ferdi Kazalı):

Alternatif 1: 15.000 TL Acil Tedavi Teminatı ve 40.000 TL Ferdi Kaza Teminatı

Alternatif 2: 20.000 TL Acil Tedavi Teminatı ve 50.000 TL Ferdi Kaza Teminatı

DESIGNED BY DBS BİLİŞİM